BIOSTOOM OOSTENDE nv

BIOSTOOM Oostende produceert groene stroom uit restafval, afkomstig van voorbehandeld bedrijfsafval of huisvuil. Deze brandstof wordt extern bewerkt (gezuiverd, gemalen en gedroogd) en bij BIOSTOOM verbrand. Met de warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces wordt stoom geproduceerd. De stoom drijft een turbine aan waarmee elektriciteit opgewekt wordt, die vervolgens wordt geïnjecteerd op het hoogspanningsnet van Elia.

Het rendement van BIOSTOOM ligt een stuk hoger dan bij een klassieke verbrandingsoven. De centrale voldoet aan de strengste Europese uitstootnormen. De bodemassen worden bovendien volledig gevaloriseerd als secundaire grondstof.