VEB

  • Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis 301, Havenlaan 86C, 1000 Brussel
  • www.veb.be

Het VEB heeft als missie de publieke sector te ontzorgen in een duurzaam en efficiënt energiebeheer en hen op weg te helpen naar het behalen van de klimaatdoelstellingen. Wij bieden een waaier aan energiebesparende maatregelen aan en ondersteunen de publieke diensten in het maken van hun keuze.

Als organisatie houden we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk door onder meer een bereikbare ligging met het openbaar vervoer, deelfiets- en step, circulaire kantoorrenovatie en Fair Trade-producten.

 

Duurzame energie voor de publieke sector

VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken en streeft naar een algemene energiebesparing bij de brede publieke sector. Dit doen wij enerzijds door de publieke diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met energie en de energiedata te centraliseren en anderzijds door efficiënter groene energie centraal aan te kopen en te leveren aan publieke diensten.

VEB speelt een cruciale rol in de regie van projecten rond energie-efficiëntie aan een heel diverse groep van Vlaamse overheidsentiteiten (o.a. scholen, zorg- en welzijnssector, sociale huisvesting, centrale overheidsdiensten,....), waarvan het aantal nog elke dag toeneemt.

Binnen VEB leeft er dan ook een “Go for it”-sfeer waar een veertigtal collega’s zich met hart en ziel inzetten om de gestelde doelen te bereiken.

Locatie

 

VEB Brussel, België
06 mei, 2019
Voltijds
Voltijds energieprojecten leiden, medewerkers aansturen, verantwoordelijkheden opnemen en zo klanten uit de openbare sector efficiënter laten omspringen met energie. En dat in een jong team, in Tour & Taxis in Brussel. Iets voor jou? De functie Je verzorgt het  programmamanagement  van energie‐efficiëntieprojecten bij onze klanten en coördineert de processen. Je evalueert voorstellen en ondersteunt de accountmanagers eventueel bij de onderhandelingsprocessen en aanbestedingsprocedures. Je krijgt de  verantwoordelijkheid  over één of meerdere energieprojecten toegewezen en streeft naar een continue optimalisatie van deze diensten. Je  stuurt de projecten en medewerkers functioneel aan , werkt eventueel zelf onderdelen uit, of besteedt de projecten uit aan externe partijen, waarbij je het goede verloop van deze projecten blijft opvolgen. Je focust op één van onze dienstverleningen in energie‐efficiëntie: Energie-optimalisatieprojecten : als regisseur treed je op...