COGEN Vlaanderen

Als sectororganisatie voor WKK (warmte-krachtkoppeling) creëert COGEN Vlaanderen een draagvlak voor kwalitatieve WKK in België via een uitgebreid en gevarieerd ledennetwerk van: eindgebruikers, installatiebedrijven, diensten leveranciers, studiebureaus, wetenschappelijke organisaties, netbeheerders … De vzw fungeert met een actief en gemotiveerd team als eerste aanspreekpunt voor kennis en objectieve informatie over WKK en gerelateerde onderwerpen. Daarvoor worden er verschillende opleidingen, studiedagen, informatiedagen en een jaarlijkse WKK-cursus georganiseerd. Verder helpt het team haar leden in het zoeken naar antwoorden op punctuele vragen omtrent WKK.

COGEN is daarnaast ook de centrale vertegenwoordiger van de Vlaamse WKK-sector voor de verschillende beleidsniveaus en vanuit deze positie verdedigen wij de belangen van alle stakeholders. We organiseren hiervoor stakeholderoverleg door middel van een WKK-platform en verschillende werkgroepen waaronder de werkgroepen “bio-WKK” en “WKK in de energietransitie”.

Tenslotte volgt COGEN Vlaanderen ook nauwgezet het Europese, het federale en het regionale energiebeleid om te kunnen informeren en te ondersteunen met relevante inzichten. COGEN reageert formeel of informeel op dit beleid via gedragen standpunten. We proberen de standpunten die we verdedigen wetenschappelijk te onderbouwen, waar nodig met eigen studiewerk.

COGEN Vlaanderen Leuven, België
01 apr, 2021
Voltijds
Wie zoekt COGEN Vlaanderen? COGEN is op zoek naar een gemotiveerde en leergierige beleidsmedewerker om onze werking te ondersteunen. Hij/zij zal bijdragen aan het beantwoorden van technische ledenvragen omtrent WKK, het opzetten van beleidsnota’s om mee de beleidsmakers te kunnen informeren en het ondersteunen van technische trainingen. Een passie of zeer uitgesproken interesse voor de energiesector is een must! Aangezien we een klein team vormen, ondersteunen we elkaar waar we kunnen, dit zorgt voor een vriendschappelijke en familiale sfeer. Het team zal je dan ook met open armen opnemen in deze warme bedrijfscultuur. Taken • Opvolgen van wet- en regelgeving op verschillende beleidsniveaus (Europees, federaal, Vlaams). • Ondersteunen van leden met WKK-gerelateerde vragen. • Zelfstandig en in team werken aan studies en onderzoek dat relevant is voor de verdere ontplooiing van WKK. • Ondersteunen van verschillende thematische werkgroepen en het WKK-platform. • Samen met...