COGEN Vlaanderen

Als sectororganisatie voor WKK (warmte-krachtkoppeling) creëert COGEN Vlaanderen een draagvlak voor kwalitatieve WKK in België via een uitgebreid en gevarieerd ledennetwerk van: eindgebruikers, installatiebedrijven, diensten leveranciers, studiebureaus, wetenschappelijke organisaties, netbeheerders … De vzw fungeert met een actief en gemotiveerd team als eerste aanspreekpunt voor kennis en objectieve informatie over WKK en gerelateerde onderwerpen. Daarvoor worden er verschillende opleidingen, studiedagen, informatiedagen en een jaarlijkse WKK-cursus georganiseerd. Verder helpt het team haar leden in het zoeken naar antwoorden op punctuele vragen omtrent WKK.

COGEN is daarnaast ook de centrale vertegenwoordiger van de Vlaamse WKK-sector voor de verschillende beleidsniveaus en vanuit deze positie verdedigen wij de belangen van alle stakeholders. We organiseren hiervoor stakeholderoverleg door middel van een WKK-platform en verschillende werkgroepen waaronder de werkgroepen “bio-WKK” en “WKK in de energietransitie”.

Tenslotte volgt COGEN Vlaanderen ook nauwgezet het Europese, het federale en het regionale energiebeleid om te kunnen informeren en te ondersteunen met relevante inzichten. COGEN reageert formeel of informeel op dit beleid via gedragen standpunten. We proberen de standpunten die we verdedigen wetenschappelijk te onderbouwen, waar nodig met eigen studiewerk.