Futureproofed

Bij Futureproofed zien we de klimaatverandering als een van de grootste bedreigingen voor de mensheid - even groot als nucleaire oorlogsvoering, eigenlijk - maar ook als een ongekende kans voor mensen, steden en bedrijven om te floreren.

We geloven dat ons vermogen om de klimaatcrisis om te keren en een fossielvrije, circulaire en biodiverse samenleving op te bouwen, ons lot in de komende decennia zal bepalen.

Ofwel worden we de dwazen die de tragedie van de klimaatverandering laten gebeuren, ofwel worden we de superheldengeneratie die de transformatie naar een aantrekkelijke, fossielvrije toekomst bespoedigt en opschaalt.

 

 

Om onze toekomst veilig te stellen en onze welvaart te verzekeren, moeten we onze CO₂-uitstoot elk decennium halveren. Tegelijk moeten we de natuur en haar ecosystemen heropbouwen door massale herbebossing en verbeterde landbouw.

Bij Futureproofed willen we steden en bedrijven ertoe bewegen deze overgang te maken en zo aantrekkelijker en toekomstbestendiger te worden.

Met een online tool, FutureproofedCities, verbinden we steden en helpen we ze bij de uitvoering van hun klimaatplan. We begeleiden bedrijven met behulp van ons SDG-framework bij het afstappen van fossiele brandstoffen en op die manier kosten te besparen, risico's te verminderen, te groeien en hun merkwaarde te verbeteren.

 

 

Om Futureproofed te laten groeien, zijn we op zoek naar de meest getalenteerde, nieuwsgierige, leuke en toegewijde mensen voor heel onze organisatie - van verkoop tot klantenservice, van productontwikkeling tot de boekhouding.

We willen niet alleen de slimste mensen aanwerven. We willen ze laten uitgroeien tot de meest flexibele profielen om de best presterende teams te vormen. En we waken er tegelijk over dat Futureproofed een Hufter-Vrije-Zone blijft.

Je hebt vaardigheden, kennis, energie en tijd en we beseffen dat er veel aanbiedingen zijn om over na te denken... Dus waarom zou je je kostbare middelen inzetten voor Futureproofed?

Onze deal: je zult hard moeten werken om een grote en groeiende achterstand in te halen; de dingen kunnen chaotischer zijn dan elders; ons plan zou zelfs kunnen mislukken. Maar de keerzijde is dat je meer verantwoordelijkheid krijgt, dat het leuker is, dat je leert en groeit, dat je zinvol werk doet en dat je, als het goed gaat, misschien deelt in de winst.

Locatie