Indea

Indea ondersteunt industriële bedrijven doorheen de energietransitie. Advies rond energie-efficiëntie, carbon footprint, maar ook de nodige administratie rond EU-ETS. Het doel: netto zero emissies tegen 2050.

Concreet ondersteunt Indea industriële energiemanagers in deze domeinen:

- Externe energiedeskundige | Een goedgekeurd energieplan, -studie of -audit en realistische, rendabele maatregelen om energie te besparen.

- CO2-emissiehandel | Een second opinion om de ETS-wetgeving te interpreteren of een expert die het werk (deels) overneemt.

- Technisch advies | Metingen en haalbaarheidsstudies, vertaald naar advies over één of meer energiegerelateerde aspecten van bedrijven.

- Transitie 2050 | Inzicht in de impact van de energietransitie voor bedrijven, bepalen van de carbon footprint en advies om nu al stappen vooruit te zetten richting de toekomst.