DENC!-STUDIO

DENC!-STUDIO is een architecten- en studiebureau gespecialiseerd in duurzaam bouwen. Van bij haar oprichting al een leergierige en veranderingsbereide vernieuwer met een moderne manier van werken waar innovatie steeds een doelstelling blijft: consequent, consistent en continu.

 

 

Extra randvoorwaarden inzake duurzaam bouwen worden niet aanzien als een verarming of beperking van de ontwerpvrijheden, doch eerder als een toegevoegde logica aan het ontwerpproces, als extra uitdaging en aanknopingspunt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Inzake milieuproblematiek wordt geen struisvogelpolitiek gevoerd waar de problemen worden genegeerd. Er wordt een open houding aangenomen, waar vooruit wordt gekeken en geopteerd voor een constructieve strategie “van start tot oplevering”; “van het stedenbouwkundig tot het materiaalniveau”.

DENC!-STUDIO is een gemotiveerde ploeg die garant wil staan voor een professionele aanpak, waarbij functionaliteiten haalbaarheid kunnen worden gekoppeld aan architecturale vernieuwing en ruimtelijke kwaliteit in een hedendaagse en sobere vormgeving, met een doorlopende aandacht voor detaillering, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.

Locatie