Stad Oudenaarde

Stad Oudenaarde is de parel van de Vlaamse Ardennen en het epicentrum van de Ronde Van Vlaanderen, maar bezit ook een rijke geschiedenis die eeuwen teruggaat, nog voor de stichting aan de linkeroever van de Schelde.

Over ons klimaatplan

We kunnen er niet langer om heen: de klimaatopwarming is wetenschappelijk bewezen én momenteel reeds aan de gang. De gevolgen zijn hier en daar al zichtbaar en zullen nog toenemen, ook in onze streek en in onze stad.

Het Stadsbestuur besloot niet aan de zijlijn te blijven staan maar concreet actie te ondernemen om enerzijds de klimaatopwarming af te remmen en anderzijds de nodige bescherming te voorzien tegen niet-afwendbare gevolgen. Een ondertekening van het Burgemeestersconvenant maakt dit engagement kenbaar en tastbaar.

In mei 2015 gingen we aan de slag met de opmaak van de nulmeting (referentiejaar 2011) en een zogenaamd Sustainable Energy Action Plan (SEAP) of eenvoudigweg ‘klimaatplan’.

In dit plan stellen we acties en maatregelen voor die ertoe moeten leiden dat de CO2-uitstoot op het grondgebied van Oudenaarde tegen 2020 met minstens 20% zal gedaald zijn.

Het klimaatplan mag echter niet gezien worden als een passief document dat strikt moet worden uitgevoerd en nageleefd. Rond het thema klimaat is er heel wat in beweging, er komen voortdurend nieuwe inzichten, initiatieven en groeperingen op ons af die een mooie aanvulling of alternatief kunnen zijn voor acties en maatregelen in het klimaatplan. We maken graag gebruik van deze dynamiek om onze doelstelling sneller te bereiken.

Het halen van de doelstelling staat of valt met de medewerking van het bestuur, de bedrijven, verenigingen, inwoners, …. kortom van JOU!

Beleef Oudenaarde

 

Locatie

Stad Oudenaarde Oudenaarde, België
22 mei, 2020
Voltijds
Werk je bij stad Oudenaarde, dan werk je samen met je collega’s áán stad Oudenaarde. Jouw talent zet je in voor de stad en voor de mensen die hier wonen, werken of ons bezoeken. Een job die onze stad iedere dag nog mooier maakt. Stad en OCMW Oudenaarde zijn op zoek naar een projectmedewerker klimaat  (m/v/x), niveau B1-B3, in voltijds contractueel dienstverband. Je functie Als projectmedewerker klimaat ben je verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het lokaal klimaatbeleid . Je krijgt de verantwoordelijkheid om projecten en campagnes van A tot Z uit te voeren: uitwerken van een projectvoorstel, samenstellen en aansturen van de projectwerkgroep, budgettering en aanbesteding, interne en externe communicatie, projectuitvoering en rapportering. Je profiel Je hebt een relevant wetenschappelijke bacheloropleiding genoten en/of aantoonbare kennis omtrent het klimaat. Je hebt reeds ervaring binnen het beleidsdomein...