Be Planet

Be Planet is een Belgische stichting die in 2015 werd opgericht op initiatief van de drie Belgische milieufederaties: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, la Fédération IEW en BRAL.

Onze missie bestaat uit het ondersteunen en begeleiden van initiatieven gedragen door burgers en verenigingen die bouwen aan een duurzame en solidaire toekomst.

We realiseren onze missie door samenwerkingsverbanden te smeden met bedrijven, andere stichtingen en lokale overheden.

In 2020 hebben we Proximity (www.proximitybelgium.be) gelanceerd, een campagne in samenwerking met een stad of gemeente.  Via de campagne creëren we een ecosysteem van lokale actoren die zich inzetten voor een duurzame toekomst door burgerinitiatieven te ondersteunen.