Senior projectleider voor ecologische projecten

 • Biotope
 • 17 mrt, 2021
Voltijds Consultancy Directie & management Onderzoek & ontwikkeling

Jobomschrijving

 

 Belangrijkste taken

 Voor de opdrachten die hem/haar worden toevertrouwd, zal hij/zij verantwoording afleggen aan de directie. Zijn/haar taak bestaat uit:

 • Het projectbeheer over de problemen rond de verbetering, het behoud en de evaluatie van het milieu, de uitvoering van technische studies en de voorstelling van maatregelen voor milieu-integratie.
 • Het op zich nemen van de taak van consulent of assistent bij het beheer van milieu- of natuurinrichtingsprojecten.
 • Het onderhouden van klantenrelaties en actief deelnemen aan vergaderingen
 • Het opstellen van teksten, verslagen en conceptbeschrijvingen
 • Het uitvoeren van onderzoek naar de thema's van de studies
 • Verder bestaat uw taak eruit om het dienstenaanbod van Biotope Environnement in Vlaanderen te structureren en te ontwikkelen, en ervoor te zorgen dat onze activiteit (milieu, biodiversiteit, natuurbehoud) commercieel succesvol wordt. U zult onder andere
 • Een commercieel actieplan voor uw sector opstellen en uitvoeren (in samenwerking met de directie),
 • De klantenportefeuille uitbreiden via een geschikt en efficiënt prospectieplan,
 • Uw netwerk van klanten (planologen/verkavelaars, beleidsbepalers, lokale overheden) inzetten en verder uitbreiden om nieuwe projecten op te starten,
 • De bestaande commerciële instrumenten te gebruiken en te verbeteren, en nieuwe voor te stellen.

 

 Gezocht profiel, kennis en ervaring

 • U heeft een masterdiploma in de richting milieu (Bio-ingenieur, Bioloog, Geograaf...)
 • U beheerst het Nederlands en het Frans uitstekend.
 • U heeft minimaal vijf jaar ervaring bij een studiebureau of vergelijkbaar met vastgestelde vaardigheden
 • U heeft een ruime kennis van het beleid voor ruimtelijke ordening, het milieubeleid en het beleid voor de bescherming van het natuurlijk milieu
 • U beheerst SIG-tools (QGIS, Mapinfo...)
 • Uw kennis van de partners en de regionale institutionele actoren van de ruimtelijke ordening en het milieu in de betrokken regio is een grote troef. Ideaal gezien, heeft u kennis van natuurbehoud, ecologie en studies rond milieuregelgeving.

 Vereiste professionele kwaliteiten

 •  Een uitstekende contactvaardigheid en bakken vol energie... om klantenrelaties te behouden/uit te bouwen,
 • Een uitgesproken capaciteit om u aan te passen... en succesvol te onderhandelen,
 • Sterke leiderskwaliteiten... om u te laten gelden,
 • Een aanstekelijk enthousiasme... om de zaken positief aan te pakken,
 • Creativiteit... om nieuwe commerciële acties voor te stellen,
 • Teamspirit... om u aan de groep aan te passen en aan een project te werken.

Uw werklust en resultaatgerichtheid zullen het verschil maken.

 Details van de vacature

 • Job: voltijds COD met basis in Brussel en veelvuldige verplaatsingen naar Vlaanderen en naar de hoofdzetel in Etalle
 • Vergoeding: in functie van het profiel en de ervaring + voordelen (mogelijkheid van bedrijfswagen)
 • Begin van de overeenkomst: zo snel mogelijk (bespreekbaar)

 

Stuur uw Kandidatuur (sollicitatiebrief + CV) naar:

contact@biotope-environnement.be