Projectleider Energiewijk

 • Stad Roeselare
 • Roeselare, België
 • 27 mei, 2020
Voltijds Bouw Energie Onderzoek & ontwikkeling

Jobomschrijving

Projectleider Energiewijk (A1a-A2a) (contract van 3 jaar)

Heb jij de vaardigheden om een ‘energievernieuwend’ project in Roeselare te trekken? Heb je een achtergrond in duurzaam bouwen, woningrenovatie of energiesystemen? Je gaat vlot in gesprek met anderen en kan mensen enthousiast betrekken bij je ideeën? Dan is deze uitdaging om woningrenovaties naar een volgend niveau te tillen wel iets voor jou. 

Roeselare toont ambitie in het verkleinen van zijn klimaatimpact, ondernemerszin en het bekomen van comfortabele woningen met een lichte energiefactuur. 

Roeselare wil klimaatneutraal zijn voor 2050. Om dit te bereiken moet de stad de woningrenovaties in de stad versnellen. Hiervoor zoeken we met het Klimaatteam naar oplossingen die de energiewijk van morgen kunnen bouwen. 

Welke oplossingen, producten, diensten en nieuwe samenwerkingen kunnen van Roeselare een klimaatfitte en gezonde stad maken? Versterk jij ons Klimaatteam om samen met andere Europese partners oplossingen te realiseren? 

Kerntaak

 • Je werkt samen met lokale en Europese partners binnen het Interreg project ‘Stronghouse’ aan het verbeteren van energieoplossingen op wijkniveau.
 • Je bent met andere woorden een aanjager om een afgebakende buurt klimaatfit te maken. Hiervoor zet  je een proeftuin ‘Energiewijk’ op.
 • Je werkt samen met burgers en de sector aan gebouwenoplossingen, hernieuwbare energiesystemen, financieringsoplossingen, wijkaanpak, betere ketensamenwerking, nieuwe bouwpakketten en formuleert vanuit de praktijk advies voor het beleid. 

Doelstelling

Het project mikt op de vermindering van de CO2-uitstoot via renovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, het verhogen van de investeringsgraad, nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe samenwerkingen.
Je werkt hiervoor aan vijf projectdoelen: 

 • Vormgeven aan nieuwe technische en financiële oplossingen waarmee bewoners kunnen investeren in energie-efficiëntie en duurzame energiebronnen.
 • Ontwikkelen van een communicatiestrategie en buurtaanpak om de benodigde schaalgrootte en drijfveren te bekomen om te investeren.
 • Organiseren van een ketensamenwerking tussen regionale KMO’s sterk in energievernieuwing.
 • Opzetten van een proeftuin Energiewijk.  
 • Oplossingen voor de verdere uitrol van de ontwikkelde oplossingsstrategieën en je aanpak.

Oplossing

Het project wil energieoplossingen ontwikkelen op wijkniveau en werkt hiervoor aan de hand van een vijf-staps benadering:

 • Analyse van beste praktijken in een Europese context.
 • Analyse van gebruikersverhalen en de klantenreis vanuit het oogpunt van de burger, lokale overheid, architecten, KMO’s en de klimaatverandering.
 • Je komt met het consortium en een lokaal partnernetwerk tot een data gedreven ontwerp voor nieuwe oplossingen, maatregelen en buurtstrategieën.
 • Opzet proeftuin energiewijk voor uitvoeren van nieuwe oplossingen.
 • Mogelijk maken van opschaling van de succesvolle oplossingen. 

Dit project vormt een sleutel om de energieprestaties van gebouwen versneld te verbeteren. De ontwikkelde methodieken moeten buurten en burgers versterken in de omslag naar levendige buurten bestaande uit klimaatfitte, gezonde en comfortabele woningen.

Taken

Projectplanning en rapportage op transnationaal niveau:

 • Meetings in een transnationale context.
 • Uitbreidingsactiviteiten kunnen organiseren en trekken die het project lokaal versterken.
 • Kennisdeling van goede praktijken uit binnen- en buitenland via stedennetwerk.
 • Ontwikkelen plan van aanpak voor bereiken van huishoudens binnen een bepaalde wijk.
 • Je bent vlot in het gesprek, zowel met buurtbewoners als met professionele stakeholders en komt met hen tot energievernieuwende oplossingen (bijv. bouwpakketten, financiering, enz.).
 • Ontwikkelen en uitvoeren van energiemaatregelen en ondersteunende diensten.
 • Uitbouw piloot Energiewijk.
 • Ontwikkelen en afleveren van methodiek ‘Energiewijk’.
 • Versterken van lokaal weefsel aan stakeholders actief rond energievernieuwende oplossingen. 

 

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan de dag ervoor.

Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het coördineren van complexe trajecten/projecten en bent in staat om draagvlak te creëren. Je voelt je thuis in het faciliteren van of werken met groepen, en spreekt graag voor een publiek.
 • Je hebt een aanstekelijke drive, bent verbindend, resultaats- en oplossingsgericht, zelfstandig, kritisch en authentiek.
 • Je beschikt over strategisch denkvermogen en bent analytisch sterk.
 • Je kan creatieve oplossingen aanbrengen voor niet-alledaagse problemen.
 • Je steunt op een stevig netwerk.
 • Je werkt nauwkeuring en met oog voor detail.
 • Je werkt graag naar deadlines toe.  
 • Je bent een vlotte communicator en kan de verschillende belanghebbenden overtuigen van de gekozen beslissing.
 • Je hebt een technische achtergrond, voeling met de woningsector, ervaring met energietechnieken en voelt je thuis in projectmanagement. Je achtergrond kan zeer divers zijn maar belangrijk is dat je projectervaring combineert met technische kennis in functie van woningrenovaties en de opschaling naar de buurt. 
 • Je hebt een masterdiploma of twee jaar relevante ervaring. 
 • Lees hier meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

 

Je werkt samen met:

De Stad Roeselare is gestructureerd in drie directies. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening, ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (Mens en Ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen. 

Je komt terecht binnen het departement Beleidsontwikkeling van de directie Ruimte. 

Je werkt intensief samen met

 • Collega’s binnen jouw dienst. 
 • Collega’s binnen beleidsdepartement.
 • Collega’s binnen andere directies: Mens, Ondersteuning. 
 • Inwoners van Roeselare.
 • Kennisinstellingen zoals de Hogeschool VIVES.
 • De partners binnen het Europees project Stronghouse.
 • Externe stakeholders zoals: Fluvius, architecten, huiseigenaren, syndici, sociale huisvestingsmaatschappijen, koepelorganisaties, projectontwikkelaars, financiële instellingen, enz.

 

Wij bieden:

 • Projectleider: een aanwerving op niveau A1a-A2a
  Alle relevante ervaring kan in rekening gebracht worden voor de geldelijke en de schaal-anciënniteit. 
 • Een contractuele functie tot eind 2022.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas)
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen- van 2% van je brutoloon, vanaf 2021 3%).

Selectieproces

Preselectie

Op basis van het CV, de motivatiebrief en twee bijkomende vragen wordt een preselectie gehouden.  

Op onderstaande vragen die je in het antwoordformulier terug vindt, dien je een antwoord te formuleren: 
1. Toon je affiniteit met de woningsector/energietechnieken aan. (max. 30 regels)
2. Geef een voorbeeld van een project dat je getrokken hebt, de manier waarop je dit gedaan hebt en de rol die jij daarin opgenomen hebt. (max. 30 regels)

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht.

De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie.

Assessment

Bij Vandelanotte HR Solutions

Als het resultaat van het mondeling gesprek positief is volgt mogelijks ook nog een assessment (datum nog te bepalen). 

Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.

Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be.

Inschrijven kan via het invulformulier op onze website

Meer info:

 

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online via onze website.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

Selecties in coronatijden

We willen gewapend zijn voor de toekomst. Onze selectie van mensen loopt dus onverminderd voort. We doen hiervoor de nodige aanpassingen. Mocht je hierover vragen hebben kan je ons steeds contacteren:

Vincent Vervaecke, Steven Deseure of Ruben Verstraete: jobs@roeselare.be of 051 26 23 25.