Energiemakelaar

Stad Mechelen

Mechelen, Provincie Antwerpen, België Remote

Full time

Government

{{field.value|getBooleanValue}}

Nov 22

Om de klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken, moeten de volgende jaren wezenlijke stappen worden gezet naar een koolstofarme economie. Stad Mechelen engageert zich via het Burgemeestersconvenant voor het behalen van de EU klimaat- en energiedoelen.

Het verduurzamen van de warmtevraag vormt nog een belangrijke uitdaging. Een deel van de oplossing ligt in de valorisatie van restwarmte en het opzetten van collectieve warmteprojecten. Dit kan enkel slagen indien er een nauwe samenwerking wordt opgezet tussen verschillende overheden en het bedrijfsleven.

Om de nodige kennis en expertise op te bouwen en pilootprojecten op te zetten, neemt de stad deel aan een aantal Europese projecten zoals:

 • Waterwarmte:warmterecuperatie uit waterlopen als warmtebron voor warmtepompen en/of warmtenetten (aquathermie); en
 • Industrial Transition Hotspots: energietransitie op bedrijventerreinen door hun transformatie tot 'hotspot' voor de productie distributie en opslag van groene elektriciteit en warmte.

Voor deze activiteiten en projecten zijn we op zoek naar enthousiaste en gedreven medewerker(s) binnen het team Klimaat van Stad Mechelen.

Wat doe je als energiemakelaar?

Als energiemakelaar ben je de bruggenbouwer tussen overheden en het bedrijfsleven. Je geeft uitvoering aan de energie- en warmtestrategie van Stad Mechelen via (Europese) projecten om de regio klimaatneutraal te maken.

 • Je bent een belangrijke schakel in het faciliteren van energieprojecten, zowel op bedrijventerreinen als binnen de bebouwde omgeving (stadsontwikkeling).
 • Je draagt bij aan maatschappelijk relevante en innovatieve projecten rond duurzame energie en groene warmte.
 • Je bouwt een netwerk uit met burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden rond deze thema's en kan uitstekend samenwerken met de verschillende stakeholders.
 • Je zoekt, samen met de partners, naar concrete pilootprojecten.
 • Je werkt nauw samen met de collega's die werken aan het klimaatbeleid en ruimtelijk beleid van Stad Mechelen en bewaakt mee een integrale aanpak (energie, economie, innovatie en ruimtelijke planning)
 • Je adviseert de stadsdiensten rond duurzame energie en het ruimtelijk energiebeleid.
 • Je wordt lid van het PlatformEnergiemakelaar, een community die zich inzet voor de transitie naar circulariteit, en engageert je om actief deel te nemen aan dit platform, kennis te delen en elkaar te inspireren en verder te helpen.
 • Je houdt een vinger aan de pols over het Vlaams beleidskader energie en aanverwante beleidsdomeinen.
 • Je stelt heldere en motiverende nota's op met daarin goed onderbouwde en geïntegreerde oordelen.

Bovendien ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van verschillende acties binnen het project Industrial Transition Hotspots.

 • Je voert mee een projectstrategie uit.
 • Je voert mee de administratie uit van de projecten zoals periodieke rapportages, financiële rapporten en tijdsregistratie.
 • Je neemt deel aan de partnerbijeenkomsten van de projecten die deels doorgaan in het buitenland.
 • Je pleegt overleg met andere stadsdiensten, overheden, academische en belangenorganisaties.

Wat verwachten we van jou?

 • Je bent in het bezit van een Masterdiploma, of gelijkwaardig door ervaring.
 • Jehebt affiniteit met duurzaam bouwen en klimaatenhebt goesting om bij te dragen aan maatschappelijk relevante (Europese) projecten.
 • Je hebt technische en financiële kennis van energietechnologieën of bent bereid die kennis te verwerven.
 • Projectmanagementisniet nieuw voor jou.
 • Je beschikt over vaardigheden omstakeholders(beleidsmakers, medewerkers van steden en gemeenten, (energie)bedrijven, burgers ...) te betrekken en te overtuigen.
 • Je benteen netwerker, hebt overtuigingskracht en bent communicatief vaardig.
 • Je hebt de nodige assertiviteit om ingewikkelde en gevoelige thema's, situaties en beslissingen met zeer diverse partners te bespreken.
 • Jebent resultaatgericht enhebt zin om je te smijten voor concrete implementaties.
 • Je begrijptde organisatorische contexten hetbesluitvormingsproces vanlokale overheden of bent bereid die kennis te verwerven.

Wat mag jij verwachten?

 • Een voltijds of 4/5de contract van onbepaalde duur voor de duurtijd van het project (tot en met 30/04/2026) op niveau A1a-2a.
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 18 jaar.
 • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 3641,48 per maand.
 • Bruto loon met 18 jaar anciënniteit in de privésector € 5624,72 per maand.
 • Extra's: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon-werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk en telewerkvergoeding
 • Lees ook de 5redenen om voor Mechelen te werkenendeverhalen van onze collega's.

Interesse?

Solliciteer onlineten laatste op7december 2023.

Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via e-mail, kijk dus zeker je spam / ongewenste mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord.

De selectie begint met een CV-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het beste aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie. (maximaal 8)

De selectieprocedure bestaat verder uit volgende onderdelen:

 • casusopdracht
 • sollicitatiegesprek

De gesprekken gaan door op18december 2023. Houd die datum alvast vrij in je agenda.

Meer informatie over de functie

Ighor Van de Vyver, beleidsadviseur warmte voor Team Klimaat, Stad Mechelen

 • T 0470 90 18 17
 • Eighor.vandevyver@mechelen.be

Meer informatie over de selectieprocedure

Lies Van den Bergh, consulente rekrutering

 • T 015 45 33 61
 • Elies.vandenbergh@mechelen.be

Apply for this position Back to job

You must be logged in to apply to this job.

{{notification.msg}}