Beleidsexpert Duurzame Landbouw

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen VZW

Brussels, Brussels-Capital, Belgium

Full time

2.7-3.4k€ (monthly)

Agriculture

Oct 10

This job is no longer accepting applications.

Wil jij het landbouwbeleid veranderen? Duurzame landbouw hoger op de politieke agenda zetten en het maatschappelijk debat errond aanwakkeren? De uitrol van landbouwinnovaties helpen versnellen? Solliciteer dan nu voor de functie Beleidsexpert duurzame landbouw.

Wat ga je bij ons doen?

Je inspireert beleidsmakers om te werken aan een Vlaams landbouwbeleid dat zorgt voor voldoende, gezonde voeding, binnen de grenzen van het milieu en met respect voor de landbouwer. 

Je ijvert onder andere voor 

 • de erkenning van landbouwers als landschapsbeheerders;
 • natuurinclusieve landbouw;
 • agro-ecologische landbouw;
 • kringlooplandbouw;
 • een landschappelijke verdeling die landbouw terug tot een juiste schaal brengt in relatie met de omgeving.

Je helpt beleidsdrempels wegnemen voor innovatieve productiesystemen zoals aquaponics, vertical farming, precisielandbouw, enzovoort.

Je legt ook linken met waterbeleid (droogteproblematiek, drainages, vervuiling door pesticiden...) en pleit voor een betere waterkwaliteit en robuustere waterlopen.

 

Hoe ziet jouw week er bijvoorbeeld uit? 

 • Je formuleert adviezen en beleidsvoorstellen, zowel op Vlaams, federaal als Europees beleidsniveau. 
 • Je neemt deel aan de Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij en de Minaraad. 
 • Je vertolkt de stem van Bond Beter Leefmilieu in het maatschappelijk debat, geeft presentaties, treedt in gesprek met andere actoren en staat de media te woord. 
 • Je stemt af met je netwerk van middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, zodat jullie met gebundelde krachten kunnen bouwen aan een duurzaam landbouwbeleid.

Je legt daarbij steevast de focus op de voordelen en kansen van een verschuiving van dierlijke naar plantaardige voeding, voor zowel de consument als de Vlaamse landbouwsector.

Met wie zal je samenwerken?

Als Beleidsexpert duurzame landbouw maak je deel uit van een enthousiast team van 16 beleids- en projectmedewerkers, aangestuurd door de Coördinator beleid en projectwerking. De collega’s waar je het vaakst mee afstemt zijn de Beleidsmedewerker voeding en de Projectmedewerker voeding. Samen met hen denk je nieuwe projecten of activiteiten uit.

Je krijgt daarnaast professionele ondersteuning van het communicatie- & marketingteam en het ondersteunende team. Samen met het netwerkteam houd je contact met onze leden rond jouw thema. 

Meer info over de werking van Bond Beter Leefmilieu, onze algemene missie en visie, en onze visie op de transitie in landbouw & voeding vind je op onze website www.bondbeterleefmilieu.be.

Herken jij je in dit profiel?

 • We zoeken een sociale, ondernemende collega die sterk is in strategisch denken en visievorming. Je kan deze visie ook constructief verdedigen tijdens onderhandelingen en debatten. 
 • Je hebt een brede interesse in maatschappelijke, politieke en socio-economische discussies en bent in staat linken te leggen met je eigen werk.
 • Je bent goed op de hoogte van trends rond landbouw & voeding en van de relatie met milieu, klimaat en gezondheid.
 • Je kan snel de essentie halen uit (soms wel lijvige) beleidsdossiers of studies. 
 • Je zet samenwerkingsverbanden of processen op waarbij meerdere actoren (zoals landbouwers, natuurverenigingen, bedrijven of kennisinstellingen) betrokken zijn. 
 • Je beschikt over een vlotte pen waarmee je opiniestukken op papier zet, en aarzelt ook niet om een groep toe te spreken of in dialoog te gaan met beleidsmakers.  
 • Je weet je weg te vinden in een team en kan meerwaarde halen uit samenwerking. Je ondersteunt en helpt elkaar wanneer nodig. Je bent iemand die initiatief neemt, maar ook zelfstandig taken kan uitvoeren. 
 • Je weet je staande te houden op stressvolle momenten en de prioriteit van de bijzaak te scheiden. Je aarzelt niet om raad of hulp in te roepen indien nodig.

Extra pluspunten

De volgende competenties zijn een plus. Maar geen nood als je hier wat hulp bij nodig hebt: we leiden je op on the job en je krijgt ook de kans om extern opleidingen te volgen. 

 • Je hebt inhoudelijke kennis over het thema landbouw via je diploma of professionele ervaring die aantoont dat je het thema goed kent. 
 • Je hebt inzicht in of ervaring met economische processen.
 • Je bent vertrouwd met het politieke besluitvormingsproces op Vlaams, federaal of Europees niveau. 

Ons aanbod

 • We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met onmiddellijke indiensttreding.
 • In een voltijds uurrooster werk je 35 uur per week i.p.v. de traditionele 38 uur, dus 7 uur/dag. (Vanaf 50 jaar: 34 uur - vanaf 55 jaar: 33 uur.)
 • Je uurrooster is glijdend: je start tussen 8u en 10u en eindigt tussen 16u en 19u.
 • Structureel telewerken is mogelijk. 
 • Het voltijdse brutoloon is afhankelijk van relevante ervaring: zonder anciënniteit verdien je € 2.742 bruto, met bijvoorbeeld 10 jaar anciënniteit € 3.396.
 • Je ontvangt een volledige 13e maand (eindejaarspremie) en vakantiegeld in juni.
 • Je krijgt een gsm-abonnement voor telefonie en dataverkeer.
 • Je werkt in het centrum van bruisend Brussel, in de Europese wijk, die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen rekenen op een fietsvergoeding van € 0,24/km.
 • Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
 • Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli; extralegale vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); bijkomende brugdagen op vrijdagen na feestdagen op donderdagen.
 • We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
 • Je hebt recht op betaald sociaal verlof bij ziekte van je kinderen of partner en bij medische onderzoeken overdag (5 dagen/voltijdse regime).
 • Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via opleidingen.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 
 • We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. 
 • We verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv als bijlage ten laatste op 7 november 2021 naar solliciteren@bblv.be, ter attentie van Miranda Vankerk, Zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Beleidsexpert duurzame landbouw. 

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd van 11 t.e.m. 14 november. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het online gesprek, wordt verwacht op 19 november in de voormiddag.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Benjamin Clarysse, Coördinator beleid en projectwerking, via benjamin.clarysse@bblv.be of 02 282 17 44.

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen VZW

BBL werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen met één doel: de overstap maken naar de duurzame, hernieuwbare samenleving.

{{notification.msg}}