Medewerker energiegemeenschappen

Ecopower cv

Berchem, Antwerpen, Antwerp, Belgium

Full time

Energy

Oct 14

This job is no longer accepting applications.

ENERGIEGEMEENSCHAPPEN 

Energiegemeenschappen zijn door de Europese Unie naar voor geschoven als een belangrijk model voor het ontwikkelen van hernieuwbare energie, initiatieven voor energiebesparing en het realiseren van een inclusieve en democratische energietransitie.  

Een energiegemeenschap is een nieuwe juridische entiteit waarbij burgers, lokale overheden en KMO’s initiatieven kunnen nemen omtrent hernieuwbare energie. Zo wordt het mogelijk om opgewekte stroom binnen de gemeenschap te verkopen, delen of ruilen of kunnen burgers samen investeren in een lokaal warmtenet, een warmtepomp of batterij op wijkniveau of maatregelen om energie te besparen.  

Ecopower voldoet als burgerenergiecoöperatie volledig aan het EU-model van een energiegemeenschap. De meer dan 60.000 Ecopower-coöperanten - verspreid over het Vlaamse grondgebied - vormen samen een diverse groep die duurzaamheid, hernieuwbare energie en coöperatief ondernemen als gemene deler hebben. Niet alleen produceren en delen zij hernieuwbare energie, ze hebben ook een groot potentieel om samen pioniers te zijn in de energietransitie en daarin een actieve rol te spelen. Ecopower wil deze mensen bij elkaar brengen en activeren. 

IN DEZE FUNCTIE 

 • Maak je deel uit van de dienst communicatie en verzorg je mee de algemene communicatienoden binnen Ecopower, met als focus de ledenwerking;  
 • Zet je je specifiek in voor de uitwerking van energiegemeenschappen bij Ecopower;  
 • Start je met de uitwerking van twee Europese projecten: SCCALE en POWER UP omtrent energiegemeenschappen;  
 • Werk je nauw samen met de projectverantwoordelijken rond het betrekken van coöperanten (zowel voor de genoemde EU-projecten als voor de normale investeringsprojecten van Ecopower).  
 • Maak je effectief werk van de opbouw van energiegroepen in buurten, gemeentes of regio’s, met als doel om acties voor hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik te initiëren, steunen of promoten; 
 • Geef je mee vorm aan initiatieven voor en van energiegroepen, streef je er naar om deze groepen zelfstandig te laten functioneren en bied je de nodige omkadering; 
 • Zorg je voor de opmaak en verspreiding van geschikte methodieken voor de opbouw en werking van energiegroepen; 
 • Wissel je gedachten en ervaringen uit met andere energiegemeenschappen en andere gelijkaardige EU-projecten;  
 • Zet je maximaal in op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie en de betrokkenheid van de burger/coöperant daarbij; 
 • Werk je oplossingen uit om de behoeften van de burger inzake transport, warmte en elektriciteit maximaal om hernieuwbare wijze in te vullen;  
 • Denk je mee na over de mogelijkheid om burgers mee een rol te laten spelen in de flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt (bv. met een dynamisch tarief). 

WE ZOEKEN EEN COMMUNITY BUILDER DIE 

 • Minimaal beschikt over een bacheloropleiding in communicatie of een andere passende (sociale) opleiding; 
 • Enige ervaring heeft in of een duidelijke passie communicatie; 
 • Aantoonbare interesse heeft in hernieuwbare energie en duurzaamheid;  
 • Interesse heeft in energiegemeenschappen en coöperatief ondernemen; 
 • Mensen en groepen kan enthousiasmeren en motiveren en oog heeft voor de dynamieken en methodieken die daarmee gepaard gaan;  
 • Een stevige eigen inbreng heeft in de ontwikkeling en uitwerking van de deelprojecten; 
 • In grote mate zelfstandig kan werken, maar waar nodig overlegt en samenwerkt met anderen;  
 • Sterk is in projectmanagement en planmatig kan werken; 
 • Vlot communiceert en beschikt over frisse presentatievaardigheden; 
 • Goed overweg kan met sociale media en andere community management tools; 
 • Correct en helder schrijft en spreekt in het Engels en het Nederlands. 
 • Vlot aan de slag kan met gebruikelijke toepassingen op de computer (MS Office 365, Teams, Sharepoint, …). 

 WIJ BIEDEN JOU 

 • Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur; 
 • Een uitdagende job in een coöperatief bedrijf met een sterke maatschappelijke en ecologische focus; 
 • Een fijne werkplek vlak bij het treinstation Antwerpen Berchem; 
 • Optie tot telewerk; 
 • Flexibiliteit en ruimte voor eigen initiatief en de kans om je verder te ontwikkelen; 
 • Een kans voor professionele groei en ontwikkeling met interne en externe opleidingen;  
 • Een goed evenwicht tussen werk en privé en fijne, gemotiveerde collega’s; 
 • Een positieve werkomgeving die gelijke kansen en diversiteit aanmoedigt; 
 • Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen (groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer met fiets of openbaar vervoer ...). 

IETS VOOR JOU?  

Solliciteer zo snel mogelijk maar uiterlijk op zondag 24 oktober 2021 via https://www.ecopower.be/vacatures en bezorg ons je cv en motivatiebrief. We proberen alle kandidaturen zo snel mogelijk te beantwoorden. Kom je in aanmerking, dan word je uitgenodigd voor een gesprek. 

Ecopower bewaart de gegevens van sollicitanten in het kader van deze selectieprocedure twee jaar met het doel een wervingsreserve aan te leggen. Je kunt ons te allen tijde vragen om je gegevens voor die termijn te verwijderen. 

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

Ecopower cv

Via energiecoöperatie Ecopower produceren al 60.000 burgers hun eigen hernieuwbare energie. Doe je mee?

{{notification.msg}}