Projectleider/Calculator Bodemsanering

Group De Cloedt

Genk/Farciennes

Full time

Construction

Sep 6

Algemeen:

-       Doet de berekening van saneringsprojecten

-       Maakt een realistische planning op en geeft leiding aan de werfleider.

-       Is verantwoordelijk voor de uit te voeren saneringswerken op de saneringslocatie.

-       Beheert en organiseert het regelmatig onderhoud van de GWZI’s op zijn projecten.

 

Meer specifiek:

-       Is verantwoordelijk voor de screening en studie/evaluatie van de binnenkomende prijsaanvragen, incl. overleg met directie ter opmaak van de offerte en planning

-       Voert plaatsbezoeken uit en vraagt prijsoffertes op in het kader van de opmaak van offertes bij leveranciers en onderaannemers      

-       Heeft inleidende contacten met klanten/opdrachtgevers

-       Ontwerpt grondwateronttrekkingsystemen met grondwaterzuivering volgens de vereisten van het bestek

-       Beoordeelt de eventuele aankoop van technische installaties

-       Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het project en werf, incl. opstellen van materiaallijst en communicatie met de verantwoordelijke van de werkplaats

-       Is verantwoordelijk voor de totale planning en uitvoering van projecten, binnen het vooropgestelde budget en binnen de afspraken met de klant (inhoudelijk, timing).

-       Is verantwoordelijk voor het goede technisch-inhoudelijke, administratieve en financiële verloop van de saneringswerken, incl. opstellen van vorderingen en bespreking ervan met klant en incl. opmaak bestelbonnen aan en financiële opvolging van de onderaannemers

-       Onderhoudt contacten met de bevoegde instanties en studiebureaus aangaande saneringsprojecten. Bouwt aan relatie met klant, gericht op klant tevredenheid en toont actieve belangstelling voor de klant.

-       Is verantwoordelijk voor de naleving van de VCA en ISO procedures, en de implementatie van de QHSE richtlijnen op de projecten (incl. organiseren toolbox meetings, werkplekinspecties, etc.).

-       Draagt zorg voor het uitvoeren van saneringswerken conform het opgestelde Achilles -protocol.

 

 

Opleiding : master chemie/biochemie/milieutechnologie

Ervaring : Min 5 jaar ervaring

 

Profiel :

Gemotiveerd, leergierig en dynamisch

Je kan zelfstandig werken maar je bent ook een team player

Je bent Nederlandstalig en kan je plan trekken in het Frans

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

{{notification.msg}}